Mosquito & Barracuda!

Södra Teatern pausar sin verksamhet pga. rådande pandemi. Detta innebär att Mosquito & Barracuda ställs in tillsvidare men med ambitionen att återuppta verksamheten så snart som möjligt. Vi beklagar och hoppas ni håller er friska!

Varmt välkomna till Mosquito & Barracuda!

Uncle Eric & Thomas Gylling.
Lördag den TBA
Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3. T-bana Slussen eller Medborgarplatsen

Mosquito & Barracuda