Mosquito & Barracuda!

Mosquito & Barracuda!

Mosquito & Barracuda! Södra Teatern pausar sin verksamhet pga. rådande pandemi. Detta innebär att Mosquito & Barracuda ställs in tillsvidare men med ambitionen att återuppta verksamheten så snart som möjligt. Vi beklagar och hoppas ni håller er friska! Varmt...