Mosquito & Barracuda 2021!

Mosquito & Barracuda 2021. På grund av rådande pandemi måste  Mosquito & Barracuda ställs in sina klubbkvällar tillsvidare, men med ambitionen att återuppta verksamheten så snart som möjligt. Vi beklagar och hoppas ni håller er friska! Under sommaren 2021 kommer vi att köra klubbarna Sunday School & Mosquito dagfest!

Varmt välkomna till Mosquito & Barracuda!

Uncle Eric & Thomas Gylling.
Lördag den TBA
Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3. T-bana Slussen eller Medborgarplatsen

Mosquito & Barracuda